ХОНКА ЛОГ ХОУМ ХХК ҮНИЙН САНАЛ ХҮСЭХ МАЯГТ

Honka –ын стандарт моделээр бариулах эсэх, эсвэл өөрийн сонгосон загвар байгаа эсэх